טיול לקרחון וטיפוס קרח

טיול לקרחון וטיפוס קרח

קרחון מטנוסקה -אחד הקרחונים הבודדים באלסקה אליהם ניתן להגיע כמעט עד הקרח עם רכב. אנחנו נטייל על הקרח וניכנס לפינות היותר מבודדות שלו, שם נטפס על קירות הקרח האנכיות  (מי שירצה) 

כמובן שנספק אבטחה והדרכה צמודה.